Herroepingsrecht

De belangrijkste punten:

  • Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jouw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed (of in het geval van levering in delen; het laatste goed of onderdeel van het goed) fysiek in bezit krijgt.
  • Voor het beoordelen van verbruiksartikelen (zoals shampoo, gel, tanning, stijltang, enz) is het niet nodig om de verpakking te openen en/of het product te gebruiken. Na opening en/of gebruik van deze producten kan het zo zijn dat ze niet meer in verkoopbare staat zijn, waardoor de waardevermindering kan oplopen tot 100%.
  • Haarfijn is niet verantwoordelijk  voor zendingen die niet bij ons aankomen. Wanneer je de zending niet voldoende frankeert, kunnen wij de kosten hiervoor bij jou in rekening brengen.
  • Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen zonder uitstel, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. 
  • De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.