Privacy statement

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de (mobiele) website en ontvangers van online mailing.

Wij respecteren jouw privacy en zullen zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons daarbij aan de geldende privacy wet – en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Grondslag en doel gegevensverwerking
De op de (mobiele) website ingevoerde gegevens worden gebruikt en bewaard ten behoeve van:
• het inplannen van afspraken met jou;
• het jou goed van dienst kunnen zijn in onze Salon;
• het beantwoorden van jouw vragen of verzoeken of het afhandelen van eventuele klachten;
• ter verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten;
• ter verbetering van onze website;
• anonieme verwerking voor statistische en wetenschappelijke doeleinden;
• het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Welke gegevens?

Via salonized.nl worden de volgende gegevens verwerkt.
(de met een * gemarkeerde gegevens zijn niet verplicht dus daarover beschikken wij alleen als jij ervoor kiest deze gegevens te verstrekken):
– Je naam
– Geboortedatum*
– Geslacht*
– Adresgegevens*
– Je telefoonnummer*
– Je e-mailadres

• Overige gegevens:
– Gegevens over jouw surfgedrag op onze site;
– IP-adres internetbrowser en apparaat type.

Naar aanleiding van jouw bezoeken en contacten bewaren wij schriftelijk.
– Gemaakte afspraken
– Behandelingen
– Gekochte producten
– Recepten
– Kassabonnen
– Log verzonden e-mail